PREVÁDZKA:

Novozámocká 257, 951 12 Ivánka pri Nitre,
tel.: 037/6564 176, fax: 037/6586 178
FRANTIŠEK MORVAY

Štiavnická 4, 949 01 Nitra,
tel.: 0905 312 479
e-mail: morvay@vaha-nitra.sk

PETER PUSTAI

Golianova 62, 949 01 Nitra,
tel.: 0905 244 995
e-mail: pustai@vaha-nitra.sk